Deze lessen zijn specifiek voor de wat oudere deelnemers en mensen die extra aandacht nodig hebben in verband met een ziekte, blessure of ander lichamelijk ongemak. Ook voor mensen die zich om wat voor reden dan ook minder soepel kunnen bewegen zijn deze lessen geschikt. Er wordt rekening gehouden met ieder zijn eigen specifieke mogelijkheden en het tempo is wat langzamer dan de reguliere lessen.

Daarnaast bestaan er binnen de Dru Yoga veel mogelijkheden om bewegingen en houdingen aan te passen, zodat ingespeeld kan worden op de verschillende behoeftes van de deelnemers en iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen.